Πως μεταφέρω το πρόγραμμα σε άλλο υπολογιστή

α) Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα τμήματα της εφαρμογής (Διαχείριση πελατών, Υλικά, Κατασκευές, Ρυθμίσεις)
 
β) Αντιγράψτε τον φάκελο C:\Opensky2 σε ένα εξωτερικό μέσο αποθήκευσης όπως USB-Flash ή εξωτερικό σκληρό δίσκο
 
γ) Μεταφέρετε το αποθηκευτικό μέσο στον νέο υπολογιστή
 
δ) Αντιγράψτε τον φάκελο που πήρατε προηγουμένως Opensky2 στον σκληρό δίσκο C:\ του νέου υπολογιστή
 
ε) Κατεβάστε και εγκαταστήστε το αρχείο FullRuntimeSetup
 
ε) Δημιουργήστε συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας από την θέση C:\Opensky2\bin\custom\mycustom.exe με το όνομα OpenSky2
 
στ) Εκτελέστε την εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο με το κλειδί. Ζητήστε τον unlock number για να ενεργοποιήσετε

 

Ποια αρχεία είναι σημαντικά να αποθηκεύω για να κάνω backup. Τι χρησιμεύει το καθένα;

Όλα τα αρχεία στον φάκελο C:\opensky2\dataloc\ (όχι τους φακέλους)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Για να αντιγράψετε τα αρχεία προς αποθήκευση πρέπει να ΜΗΝ λειτουργεί η εφαρμογή (ούτε ελαχιστοποιημένη)

2. Αν εκτελείται σε δίκτυο θα πρέπει να πάρετε τα αρχεία από την θέση δικτύου που συνδέεται

Πότε χρειάζεται να σχεδιάσω νέα κατασκευή και πότε να τροποποιώ ήδη υφιστάμενη;

Δεν χρειάζεται για μικρές αλλαγές να προσθέτετε συνεχώς νέες κατασκευές.

π.χ. αν θέλετε να εισάγετε μια τραβέρσα στο σταθερό τμήμα μιας κατασκευής τότε κατά την εισαγωγή της κάντε κλικ πάνω στο σταθερό
και πατήστε το πλήκτρο [Διαίρεση]

Πως αλλάζω το λογότυπο της προσφοράς;

Αντικαταστήστε το αρχείο C:\opensky2\dataloc\logos\logo.bmp με το δικό σας.

Προσοχή: Να είναι φορματ bmp και να έχει ύψος 100pixels

Αν το πλάτος είναι μεγαλύτερο από την μισή σελίδα, δεν θα εκτυπωθούν τα στοιχεία της εταιρίας σας, θα πρέπει να περιέχονται στο αρχείο εικόνας

Αποθήκευση προσφοράς (και άλλων εκτυπώσεων) σε αρχείο PDFκαι αποστολή με e-mail

Θα πρέπει να δηλωθεί στις ρυθμίσεις > εκτυπωτές: Ο τελευταίος εκτυπωστής σαν pdf να δηλώσετε τον αντίστοιχο pdf driver που έχετε εγακτεστημένο στον υπολογιστή σας

Αν δεν έχετε κάποιο, προτείνεται η εγκατάσταση του PdfFactory

end faq

 

Απομακρυσμένη υποστήριξη