Αρχεία εφαρμογής OpenSky

Full Runtime Drivers for OpenSky

Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων βοηθητικών αρχείων για την ομαλή εκτέλεση της εφαρμογής.

Απαραίτητο σε κάθε νέο σύστημα εγκατάστασης. Συμβατότητα με όλες τις εκδόσεις windows

Κατέβασμα και εγκατάσταση σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

 

Old Drivers OpenSky (Μόνο σε περίπτωση προβλήματος με το παραπάνω)

Εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για την ομαλή εκτέλεση της εφαρμογής.

Προσοχή, σημαντικό!

Αν κατά την διαδικασία εγκατάστασης εμφανίσει κάποιο μήνυμα με τις επιλογές:

[Yes] [No] (No to all] πρέπει να πατηθεί η τελευταία επιλογή: [No to all]

ΠΕΛΑΤΕΣ

 

ΥΛΙΚΑ

 

ΣΧΕΔΙΑ

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Βασικό πρόγραμμα διαχείρισης πελατών [ C:\opensky2\bin\custom\ ]

 

Διαχείριση υλικών [ C:\opensky2\bin\ylika\ ]

 

Σχεδιασμός κατασκευών, διαχείριση τιμοκαταλόγων [ C:\opensky2\bin\sxedia\ ]

 

Παραμετροποίηση εφαρμογής [ C:\opensky2\ ]

 

Εφαρμογή update 

Το πρόγραμμα λήψης αναβαθμίσεων

Θέση αποσυμπίεσης: C:\OpenSky2\bin\Master\

 

Οδηγίες χρήσης 

Βασικές οδηγίες έναρξης της εφαρμογής (pdf)

 

Version 2.22.a

Αναλυτικές οδηγίες

Αναλυτικό εγχειρίδιο (pdf)

 

Version 2.22.a

Stf0


Εταιρίες προφίλ