Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εκτυπώσεις

Κοπές προφίλ
  1. Βελτιστοποίηση Το έντυπο που πάει στο κοπτικό. Έχειένδειξη των κοπών στην βέργα
Ετικέτες κοπών προφίλ σε Α4

Αν δεν υπάρχει στην παραγωγή ετικετογράφος στο κοπτικό μηχάνημα μπορούν να εκτυπωθούν με την σειρά της βελτιστοποίησης οι κοπές σε ετικέτες σε Α4 (16ετικέτες/σελ) ώστε να μπαίνουν σε κάθε κομμάτι που κόβεται αντί να γράφονται οι πληροφορίες με μαρκαδόρο

Τζάμια

Παραγγελία υαλώσεων

Τεχνική λίστα κατασκευών

Έντυπο για την παραγωγή αλλά και για την παραγγελία έτοιμου κουφώματος

Δήλωση επίδοσης

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011, όλοι οι κατασκευαστές δομικών προϊόντων θα πρέπει να εκδίδουν μία Δήλωση Επιδόσεων, η οποία θα συνοδεύει τα προϊόντα

Παραγγελία υλικών
Παραγγελία ρολών
Συνοπτική προσφορά

Προσφορά χωρίς ανάλυση κατασκευών και χωρίς σχήματα

CE ετικέτες

Σε Α4 σελίδα αυτοκόλλητων ετικετών 16/σελ.